Inför undersökning

Här kan du läsa mer om några av våra undersökningar. Om du är kallad till en undersökning hos oss kommer du att få både muntlig och skriftlig information om besöket. Vissa av undersökningarna kräver att du förbereder dig innan besöket. Här hittar du också instruktioner för dessa förberedelser. Kontakta oss om du har frågor om förberedelserna.

Sigmoideoskopi

Läkaren för försiktigt in en böjlig slang genom ändtarmsöppningen. Efter inblåsning av luft spänns tarmen ut tillräckligt för att läkaren ska kunna titta på och bedöma ändtarmens och sista delen av tjocktarmens insida. Ett visst obehag eller fyllnadskänsla kan upplevas. Undersökningen tar bara ett par minuter. Vid den här undersökningen kan man ta prov från tarmens slemhinna och behandla mindre hemorrojder vid behov.

Inför undersökningen behöver man rengöra ändtarmen med ett lavemang.

Pdf-filer för nedladdning

Förberedelser för sigmoideoskopi

Gastroskopi

Ett gastroskop är en böjlig slang med kamera. Via gastroskopet, på en TV-monitor, kan doktorn titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Hela undersökningen brukar ta ca 5 minuter.
Före undersökningen får du ta bedövningsspray i svalget.
För att skydda tänderna och för att man inte ska bita i det mycket känsliga instrumentet får man en speciell ring att ha mellan tänderna.

Gastroskopet förs in genom munnen ner i svalget och in i matstrupen. Man kan andas som vanligt hela tiden. Under undersökningen blåses luft genom gastroskopet ner i magsäcken. Undersökningen kan upplevas något obehaglig men ger inga besvär efteråt.

Då du får bedövning före undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 1 timme.

Inför undersökningen måste man förbereda sig då matsäcken måste vara tom. Därför får man inte äta, dricka eller ta medicin de närmaste 6 timmarna före undersökningen.
Ett undantag är om ni använder medicin för hjärtat, lungor, högt blodtryck, sockersjuka eller epilepsi. Dessa mediciner ska tas som vanligt, dock inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen.

Pdf-filer för nedladdning

Hälsodeklaration

Förberedelser för gastroskopi 

Koloskopi

Koloskopi innebär att man med en tunn böjlig slang via ändtarmen undersöker tjocktarmens insida. Man kan då med blotta ögat upptäcka även små förändringar som oftast inte kan ses vid en röntgenundersökning.

Om man hittar förändringar kan man vid behov ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning och ta bort mindre polyper (utväxter på slemhinnan). Undersökningen brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme.

Om man upplever obehag eller smärta under undersökningen får man lugnande och smärtstillande läkemedel. Dessa läkemedel påverkar reaktionsförmågan, därför får man inte framföra fordon eller använda motorredskap 24 timmar efter undersökningen!

För att undersökningen skall bli framgångsrik (och inte behöva göras om!) är det viktigt att tarmen är helt ren. För att tömma tjocktarmen skall du laxera enligt särskild instruktion.

Totala tiden för besöket kan vara upp till 1,5 timma. Efteråt kan du äta och dricka som vanligt.

Om du vill läsa mer om hur undersökningen går till eller om du vill se en instruktionsvideo, klicka på följande bild så hänvisas du vidare in på vårdguidens hemsida.

Pdf-filer för nedladdning

Hälsodeklaration

Förberedelser för koloskopi, Picoprep 

Picoprep-råd och matrecept inför din undersökning

Förberedelser för koloskopi, Vistaprep/Laxabon

Meny- & dryckesförslag

Updated 13 september, 2018