Vi som arbetar här

Specialistteam

Vårt team består av specialistläkare och sköterskor. Alla specialistläkare har lång erfarenhet inom respektive specialitet. Även sköterskorna har alla lång erfarenhet och bred kompetens. I vår reception får du alltid ett trevligt och professionellt bemötande av våra kompetenta receptionister.

Ledningsgrupp

Företaget styrs av vår ledningsgrupp som består av VD och verksamhetschef Perjohan Lindfors, enhetschef Agneta Eriksson och ekonomichef Malin Bergenstål. 

Updated 13 september, 2018