Välkommen till Sollentuna Specialistklinik

Sollentuna Specialistklinik grundades 2007. Sedan hösten 2014 drivs företaget som ett helägt dotterbolag inom Praktikertjänstkoncernen.

Specialistläkarmottagningen innefattar specialiteterna ortopedi, öron- näsa- och halssjukdomar, smärtmottagning samt endoskopiverksamhet. Dessutom finns specialister i anestesiologi knutna till kliniken. Alla våra läkare är specialister med mångårig erfarenhet inom sin specialitet. Teamet består dessutom av sjuksköterskor med hög kompetens och långvarig erfarenhet inom yrket.

Ytterligare information om vår verksamhet och vårt arbete för ökad kvalitet och patientsäkerhet kan du läsa i vår patientsäkerhetsberättelse som är länkad i menyn här intill.

Updated 13 september, 2018